WYDARZENIA

  •  
  • 4 kwietnia 2019
    Konferencja pt. Szanse i zagrożenia rozwoju społeczno-gospodarczego. Rola ekonomii społecznej w rozwoju społeczeństw.
  • 15 kwietnia 2019
    Konferencji nt. Postępowanie z raną przewlekłą
  • 10 maja 2019
    Konferencja nt. Bezpieczeństwo narodowe w epoce terroryzmu. Dwudziestolecie wstąpienia Polski do NATO