INFORMACJE OGÓLNE

26 stycznia 2015

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna prowadzi od roku akademickiego 2008/2009 kształcenie na studiach I stopnia na kierunku "pielęgniarstwo" - tzw. studiach pomostowych, współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Studia przeznaczone są dla absolwentów liceów medycznych i policealnego studium zawodowego. Absolwenci otrzymują tytuł licencjata pielęgniarstwa i mogą rozpocząć naukę na studiach II stopnia (tzw. „magisterskich"). Studia dofinansowane dla absolwentów medycznych studiów zawodowych są prowadzone w innych uczelniach (informacja na stronie Ministerstwa Zdrowia), w naszej uczelni jedynie odpłatnie.

czytaj więcej

2011 Obrony pielęgniarek

26 stycznia 2015

W dniach od 4 do 7 marca 2011 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej odbyły się egazminy dyplomowe pielęgniarek, które ukończyły tak zwane studia pomostowe. Celem studiów  było uzyskanie tytułu licencjata pielęgniarstwa. Egzamin składał sie z dwóch części. Część pierwsza obejmowała egzamin praktyczny, który ze względu na już posiadane doświadczenie zawodowe absolwentek miał inną formę, niż jest to w przypadku osób kończących studia pielęgniarskie I stopnia - mówi dyrektor Studium Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych EUH-E p. dr Marzena Sobczak. Egzamin praktyczny  polegał na zaplanowaniu i zrealizowaniu procesu pielęgnowania wobec wybranego przez pielęgniarkę pacjenta lub grupy pacjentów.

czytaj więcej

2011 Dyplomy dla pielęgniarek

1 kwietnia 2011

W dniu 1 kwietnia 2011 roku odbyło się uroczyste wręczenie  dyplomów i certyfikatów ukończenia studiów pomostowych dla pielęgniarek.

czytaj więcej

2010 Pierwsze obrony

12 marca 2010

W dniu 12 marca 2010 roku odbyły się pierwsze obrony studiów pomostowych współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Dyplom otrzymało 84 pielęgniarki.

czytaj więcej