Człowiek - najlepsza inwestycja

11 grudnia 2014

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu realizuje projekt "Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia", którego celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej ZOZ w Polsce w zakresie nabycia kwalifikacji dostosowanych do zmian zachodzących w nowoczesnej gospodarce, w tym zwłaszcza rosnących zadłużeń ZOZ, poprzez udział w bezpłatnych studiach podyplomowych.

czytaj więcej

O projekcie

10 grudnia 2014

Celem projektu jest zdobycie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej Zakładami Opieki Zdrowotnej w Polsce w zakresie "Profesjonalnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia" poprzez uczestnictwo w bezpłatnych studiach podyplomowych. W praktyce oznacza to w szczególności nabycie kwalifikacji dostosowanych do zmian zachodzących w nowoczesnej gospodarce, w tym zwłaszcza rosnących zadłużeń ZOZ. Uczestnicy projektu zdobędą niezbędną wiedzę pozwalającą im na doskonalenie umiejętności koniecznych do profesjonalnego zarządzania placówkami opieki medycznej.

Grupę docelową stanowią pracownicy podmiotów leczniczych należący do kadry zarządzającej m.in. dyrektorzy lub ich zastępcy, główni księgowi lub ich zastępcy, kierownicy komórek organizacyjnych lub ich zastępcy, w tym ordynatorzy oraz pielęgniarki oddziałowe i ich zastępcy.

 

czytaj więcej

Studia podyplomowe w ramach EFS

3 grudnia 2014
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu informuje o realizacji projektu "Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest zdobycie wiedzy i umiejętności kadry zarządzającej Zakładami Opieki Zdrowotnej w Polsce w zakresie "Profesjonalnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia" poprzez uczestnictwo w bezpłatnych studiach podyplomowych. W praktyce oznacza to w szczególności nabycie kwalifikacji dostosowanych do zmian zachodzących w nowoczesnej gospodarce, w tym zwłaszcza rosnących zadłużeń ZOZ. Uczestnicy projektu zdobędą niezbędną wiedzę pozwalającą im na doskonalenie umiejętności koniecznych do nowoczesnego zarządzania placówkami opieki medycznej.
czytaj więcej

Kadra zarządzająca projektem "Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia"

23 października 2014

Kierownik projektu - mgr Tomasz Borkowski, pok. 317, tel. 55 239 39 99;
Dyrektor ds. studiów podyplomowych - mgr Monika Borkowska, pok. 117, 55 239 39 75;
Specjalista ds. sprawozdawczości, monitoringu i rozliczeń - mgr Magdalena Orłowska, pok. 105, tel. 55 239 38 05.

czytaj więcej

Trzeci panel dyskusyjny z uczestnikami projektu "Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia"

13 października 2014
Panel dyskusyjny, zorganizowany w dn. 13.10.2013r. w ramach projektu „Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczył procesu prywatyzacji lub restrukturyzacji podmiotów działalności leczniczej na wybranych przykładach.

Panel dyskusyjny, zorganizowany w dn. 13.10.2013r. w ramach projektu „Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dotyczył procesu prywatyzacji lub restrukturyzacji podmiotów działalności leczniczej na wybranych przykładach.

czytaj więcej

Studia podyplomowe finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

27 kwietnia 2014

Informujemy, że Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu realizuje projekt "Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest z Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.3 Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, Poddziałanie 2.3.4 Rozwój kwalifikacji kadr służący podniesieniu jakości zarządzania w ochronie zdrowia.

czytaj więcej

Obrona prac dyplomowych

26 kwietnia 2014
Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.04.2014r. w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu w sali 313 o godz. 8.30 odbędzie się obrona prac dyplomowych uczestników projektu "Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

czytaj więcej

Ostatni panel dyskusyjny z uczestnikami projektu "Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia"

16 marca 2014

W dniu 16.03.2014r. przeprowadzono panel dyskusyjny (ex-post) z uczestnikami studium podyplomowego w ramach projektu „Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie dotyczyło głównie analizy porównawczej wiedzy i umiejętności słuchaczy ex ante i ex post w oparciu o kwestionariusz ankiety z pytaniami zamkniętymi oraz analizy porównawczej wiedzy i umiejętności słuchaczy ex ante i ex post w oparciu o kwestionariusz ankiety z pytaniami otwartymi.

czytaj więcej

Drugi panel dyskusyjny z uczestnikami projektu "Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia"

8 czerwca 2013

Panel dyskusyjny, zorganizowany w dniu 08.06.2013r. w ramach projektu dotyczył dwóch obszarów zarządzania i uwzględniał cel główny projektu, jakim  jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie  profesjonalnego zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz nabycie kwalifikacji pozwalających dostosować zakłady opieki zdrowotnej do zmian zachodzących w gospodarce i w otoczeniu prawnym organizacji publicznych.

czytaj więcej

Konferencja podsumowująca projekt

31 maja 2013

W dn. 31.05.2014r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Profesjonalne zarządzanie w systemie ochrony zdrowia" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem konferencji było podsumowanie realizacji bezpłatnych studiów podyplomowych, w ramach których 24 osoby z pośród kadry kierowniczej ZOZ podniosły swoje kwalifikacje w zakresie profesjonalnego zarządzanie w systemie ochrony zdrowia.

czytaj więcej

« poprzednia 1 2 następna »