zamknij
15 listopada 2017

Konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Etyka w pielęgniarstwie i położnictwie. Wczoraj i dziś

W dniu 27 listopada 2017 r. o godz. 9:30 w siedzibie uczelni przy ul. Lotniczej 2, aula 07L odbyła się wspólna konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Etyka w pielęgniarstwie i położnictwie. Wczoraj i dziś. Konferencja zorganizowana został przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Wydział Nauk o Zdrowiu Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu. Celem konferencji było przybliżenie pielęgniarkom i położnym zagadnień dotyczących etyki zawodowej, poruszenie istotnych spraw dotyczących zarówno odpowiedzialności w wykonywaniu zawodu, jak i przepisów prawnych regulujących wykonywanie praktyki pielęgniarki, położnej oraz wzajemnych relacji między pielęgniarkami, położnymi.


Zawód pielęgniarki i położnej jest zawodem samodzielnym, dlatego istotne znaczenie ma znajomość aktów prawnych regulujących wykonywanie tejże praktyki. Odpowiedzialność zawodowa tych profesji w polskim prawie określona jest m.in. w Ustawie o samorządzie pielęgniarek i położnych, pośrednio wynika też z Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. Najważniejsze regulacje prawne mają odzwierciedlenie na gruncie Kodeksu Etyki Zawodowej Polskiej Pielęgniarki i Położnej. Zmiany, które dokonują się w polskim życiu politycznym, społecznym i ekonomicznym, znajdują swój wyraz w zachowaniu i oczekiwaniach ludzi. Oczekiwania społeczeństwa wobec jakości świadczonych usług profilaktyczno-leczniczych stale rosną. Środki masowego przekazu nie zawsze obiektywnie i wiernie ukazują ciężką pracę pielęgniarek. W zawrotnym tempie naszego życia, wśród wielu trudności i przeszkód, czy współczesna pielęgniarka, położna powinna znaleźć czas na rozważania dotyczące etyki? Kodeks nie mówi, co należy zrobić w konkretnej sytuacji. Od pielęgniarek oczekuje się nie tylko poważnego i pogodnego spojrzenia na życie, ale też zinternalizowanych wartości i norm moralnych oraz poczucia odpowiedzialności za swoje postępowanie. Od pielęgniarek wymaga się przyjęcia i prezentowania specyficznej postawy zawodowej. Celem etyki zawodowej jest sprzyjanie dobremu wykonywaniu zawodu, wzbudzanie zaufania społecznego, wzmacnianie poczucia obowiązku.

            Po pracy często nasuwają się pielęgniarkom i położnym pytania: Czy postąpiłam dobrze? Czy zachowałam się właściwie? Czy w danej sytuacji powinnam się zachować inaczej?

 

KONFERENCJA ORGANIZOWANA BYŁA PRZY WSPÓŁPRACY Z NACZELNYM RZECZNIKIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

 

 

 

Program konferencji

09.00-09.30

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

09.30-09.45

mgr Halina NOWIK

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

09.45-10.00

Wystąpienia zaproszonych gości

10.00-10.30

dr Grażyna ROGALA-PAWELCZYK

Etyka w zawodach pielęgniarki i położnej.

Relikt przeszłości czy szansa na przyszłość?

 10.30-11.00

dr Marek OLEJNICZAK

Spełnienie zawodowe w pielęgniarstwie i położnictwie i jego determinanty moralne

 11.00-11.30

dr n. med. Marzena SOBCZAK

Etyka pielęgniarska przez pryzmat „Rachunku sumienia" Hanny Chrzanowskiej

11.30-12.00

PRZERWA KAWOWA

występ Zespołu „SZWAGRY”

12.00-12.30

dr Agnieszka KOWALSKA Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki i położnej

12.30-13.00

dr Grażyna ROGALA-PAWELCZYK

Wykroczenia zawodowe a zdarzenia medyczne

na pielęgniarskich i położniczych stanowiskach pracy

13.00-13.30

mgr Małgorzata KILARSKA

Prowadzenie dokumentacji medycznej

a bezpieczeństwo zawodowe pielęgniarek i położnych

13.30-14.00

Dyskusja

14.00

ZAKOŃCZENIE