16 kwietnia 2018

Seminarium naukowe na temat portu elbląskiego

W dniu 19 kwietnia b.r. odbyło się seminarium naukowe na temat Setna rocznica niepodległości Polski. Port Elbląg i drogi wodne północno - wschodniej Polski - wczoraj, dziś i jutro.


Celem głównym seminarium była prezentacja rozwoju historycznego dróg wodnych Polski północno-wschodniej i portu elbląskiego w kontekście szans i wyzwań współczesności i przyszłości. Celem było także podjęcie dyskusji na temat przeszłości, współczesności oraz antycypowanej przyszłości jak również  wymiana doświadczeń między przedstawicielami nauki a praktyką w obszarze wyznaczonym przez tematykę seminarium.

 

Patronatem Honorowym wydarzenia był Witold Wróblewski Prezydent Elbląga.

 

Patronatem medialnym była Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

 

 

Program konferencji

9.00-9.30

Rejestracja uczestników konferencji

9.30-10.00

Otwarcie konferencji, przywitanie gości i wystąpienia okolicznościowe

– prowadzi prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

 

Część I

– prowadzący prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak,

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

10.00-10.30

prof. dr hab. Marek Cetwiński

Akademia im. J. Długosza w Częstochowie

Rola dróg wodnych w krzyżackim podboju Prus (z kroniki Piotra z Dusburga)

10.30-11.00

prof. dr hab. Krzysztof Luks

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

Przyszłość Portu Elbląg. Warianty

11.00-11.30

prof. UWM, dr hab. Janusz Hochleitner

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski  w Olsztynie

Kreowanie oferty turystycznej na Kanale Elbląskim do II wojny światowej

11.30-12.00

Przerwa kawowa

 

Część II

– prowadząca dr Izabela Seredocha

Prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu

12.00-12.30

mgr Edward Ossowski

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Bydgoszczy
Bydgoski Węzeł Wodny - dziś i jutro

12.30-13.00

mgr inż. Rafał Koba

Instytut Morski w Gdańsku

Koncepcje zagospodarowania Zalewu Wiślanego - zmieniające się plany rozwojowe

na przestrzeni wieku

13.00-13.30

mgr inż. Marcin Kalinowski

Instytut Morski w Gdańsku

Uwarunkowania projektów planów zagospodarowania przestrzennego

dla wód portowych i Zalewu Wiślanego

13.30-13.40

Podsumowanie i dyskusja

 

13.40-14.00

Obiad (stołówka studencka EUH-E)