19 kwietnia 2018

Zapraszamy na konferencję naukową na temat portu elbląskiego

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu zaprasza do udziału w konferencji naukowej na temat: Port Elbląg i drogi wodne północno - wschodniej Polski - wczoraj, dziś i jutro. Konferencja odbędzie się 19 kwietnia 2018 r. w siedzibie EUH-E przy ul. Lotniczej 2.


Celem głównym konferencji jest prezentacja rozwoju historycznego dróg wodnych Polski północno-wschodniej i portu elbląskiego w kontekście szans i wyzwań współczesności i przyszłości.

Program konferencji zostanie zamieszczony w późniejszym terminie.