23 stycznia 2018

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu


 

II. ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu nr RPWM.09.03.04-28-0002/17 „Przebudowa przyszkolnej istniejącej infrastruktury sportowej służącej realizacji zajęć dydaktyczno-sportowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020

 

Załączniki do ogłoszenia:

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

Załączniki nr 1 - 5 -pobierz plik

Załącznik nr 6 -pobierz plik

 

Pełne ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie zasady konkurencyjności dostępne jest w Bazie Konkurencyjności.