24 stycznia 2018

EUH-E realizuje projekt inwestycyjny pt. Przebudowa przyszkolnej istniejącej infrastruktury sportowej umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktyczno-sportowych

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu realizuje projekt "Przebudowa przyszkolnej istniejącej infrastruktury sportowej umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktyczno-sportowych" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Wartość ogółem: 1 479 803,12 zł,

Wydatki kwalifikowalne: 942 781,37 zł,

Wnioskowane dofinansowanie: 781 565,76 zł,

Procent dofinansowania: 82.90 %,

Okres realizacji projektu: 02.2018 – 12.2018.