1 lutego 2018

Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu


III. ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektu nr RPWM.09.03.04-28-0002/17 „Przebudowa przyszkolnej istniejącej infrastruktury sportowej służącej realizacji zajęć dydaktyczno-sportowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020


Szczegóły tu - przejdź