9 marca 2018

Seminarium naukowe z okazji setnej rocznicy niepodległości Polski - problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku

W dniu 16 marca 2018 r. w siedzibie uczelni odbyło się seminarium naukowe Setna rocznica niepodległości Polski - problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku organizowane przez Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu wraz z Kołem Naukowym Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego EUH-E.

 


Celem głównym seminarium naukowego było zapoznanie się ze stanem badań nad aktualnymi problemami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski z uwzględnieniem zagrożeń zlokalizowanych w różnych obszarach geograficznych na świecie a także diagnoza problemów bezpieczeństwa w kontekście historycznym wynikającym z setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


Celem seminarium było również podjęcie dyskusji i wymiana doświadczeń z zakresu sprawnego i skutecznego zapewniania bezpieczeństwa w różnych obszarach. Seminarium miało również służyć upowszechnianiu dobrych praktyk z zakresu zapewniania bezpieczeństwa, sprawnego diagnozowania i eliminowania zagrożeń.


Wydarzenie adresowane było do praktyków i teoretyków zajmujących się problemami bezpieczeństwa, studentów bezpieczeństwa wewnętrznego, ale także innych kierunków oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Witold Wróblewskie Prezydent Elbląga

 

 

Patronem medialnym wydarzenia była Elbląska Gazeta Internetowa www.portEl.pl

 

Program seminarium

 

9.00-9.30

Rejestracja uczestników konferencji

9.30-10.00

Otwarcie konferencji, przywitanie gości i wystąpienia okolicznościowe

Prowadzący – prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych EUH-E

 

SESJA PLENARNA – PANEL HISTORYCZNY (aula 07)

Prowadzący – prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Prorektor ds. Nauki i Kształcenia EUH-E

 

Prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Konstytucjonalizm II Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Luks

Dostęp do morza warunkiem utrzymania suwerenności Polski Odrodzonej

 

 

Prof. EUH-E dr hab. Miron Kłusak

Geopolityczne uwarunkowania statusu państwa demokratycznego - doświadczenia i wyzwania

 

 

SESJA PLENARNA – PANEL WSPÓŁCZESNY

 

Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa. Wymiar globalny i regionalny

 

Dr Wojciech J. Janik

ZAPAD 2017 – „wyzwanie” polskich terytorialsów...

12.00-12.30

PRZERWA KAWOWA

 

PANEL I  POŚWIĘCONY WSPÓŁCZESNYM PROBLEMOM  BEZPIECZEŃSTWA POLSKI I ŚWIATA  (aula 07)

Prowadzący – dr Wojciech Janik

 

Sarrach Maciej

Król Magdalena

BW

Ukryta islamizacja Europy

 

Tomasik Mariusz

Adm

Widmo islamizacji Polski i Europy w kontekście upadku wartości zachodnich

 

Piechowska Kinga

Klonowski Jarosław

BW

Samozwańcze Państwo Islamskie - nowe metody prowadzenia zamachów terrorystycznych

 

Paulina Skowrońska

Monika Kozłowska

BW

Rola i znaczenie kobiet w organizacjach terrorystycznych

 

Markowicz Alicja

Wojciechowska Magdalena

BW

Metody i motywy działań terrorystów

 

Żabka Anna

Hrybek Ruzanna

BW

Ludobójstwo Ormian

12.30-14.50

PANEL II  POŚWIĘCONY WSPÓŁCZESNYM PROBLEMOM  BEZPIECZEŃSTWA POLSKI I ŚWIATA (aula 08)

Prowadzący – dr Henryk Horbaczewski

1

Szydłowski Andrzej

Adm

Zmiany w Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych  po zamachach z 11 września 2001 r.

2

Antoniewicz Marcin

Adm

Misje stabilizacyjne jako metoda rozwiązywania konfliktów militarnych

3

Krzysztof Głąbicki

BW

Wojska Radiotechniczne w Polsce

4

Monika Mikołajczyk

Anetta Szpakiewicz

 

BW

Geneza i rozwój tzw. samozwańczego państwa islamskiego

5

Ewelina Jachimowicz

 

BW

Cyberterroryzm – problem Polski i współczesnego świata

6

Domeradzki Krzysztof

BW

Funkcjonowanie pododdziałów antyterrorystycznych Policji w Polsce

14.50-15.00

DYSKUSJA

15.00

OBIAD