16 marca 2018

Zapraszamy na seminarium naukowe Setna rocznica niepodległości Polski - problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak oraz Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Wewnętrznego Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej zapraszają do udziału w seminarium naukowym Setna rocznica niepodległości Polski - problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku, które odbędzie się w dniu 16 marca 2018 r. o godz. 9:30 w auli 07L w siedzibie uczelni.

 


Celem głównym seminarium naukowego jest zapoznanie się ze stanem badań nad aktualnymi problemami bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Polski z uwzględnieniem zagrożeń zlokalizowanych w różnych obszarach geograficznych na świecie a także diagnoza problemów bezpieczeństwa w kontekście historycznym wynikającym z setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.


Celem seminarium jest również podjęcie dyskusji i wymiana doświadczeń z zakresu sprawnego i skutecznego zapewniania bezpieczeństwa w różnych obszarach. Seminarium ma również służyć upowszechnianiu dobrych praktyk z zakresu zapewniania bezpieczeństwa, sprawnego diagnozowania i eliminowania zagrożeń.


Wydarzenie adresowane jest do praktyków i teoretyków zajmujących się problemami bezpieczeństwa, studentów bezpieczeństwa wewnętrznego, ale także innych kierunków oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyką.

 

Program seminarium

 

9.00-9.30

Rejestracja uczestników konferencji

9.30-10.00

Otwarcie konferencji, przywitanie gości i wystąpienia okolicznościowe

Prowadzący – prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych EUH-E

 

SESJA PLENARNA – PANEL HISTORYCZNY (aula 07)

Prowadzący – prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński

Prorektor ds. Nauki i Kształcenia EUH-E

 

Prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Konstytucjonalizm II Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Prof. dr hab. Krzysztof Luks

Dostęp do morza warunkiem utrzymania suwerenności Polski Odrodzonej

 

 

Prof. EUH-E dr hab. Miron Kłusak

Geopolityczne uwarunkowania statusu państwa demokratycznego. Kilka refleksji w setną rocznicę odzyskania niepodległości

 

 

SESJA PLENARNA – PANEL WSPÓŁCZESNY

 

Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak

Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa. Wymiar globalny i regionalny

 

Dr Wojciech J. Janik

ZAPAD 2017 – „wyzwanie” polskich terytorialsów...

12.00-12.30

PRZERWA KAWOWA

 

PANEL I  POŚWIĘCONY WSPÓŁCZESNYM PROBLEMOM  BEZPIECZEŃSTWA POLSKI I ŚWIATA  (aula 07)

Prowadzący – dr Wojciech Janik

 

Sarrach Maciej

Król Magdalena

BW

Ukryta islamizacja Europy

 

Tomasik Mariusz

Adm

Widmo islamizacji Polski i Europy w kontekście upadku wartości zachodnich

 

Piechowska Kinga

Klonowski Jarosław

BW

Samozwańcze Państwo Islamskie - nowe metody prowadzenia zamachów terrorystycznych

 

Paulina Skowrońska

Monika Kozłowska

BW

Rola i znaczenie kobiet w organizacjach terrorystycznych

 

Markowicz Alicja

Wojciechowska Magdalena

BW

Metody i motywy działań terrorystów

 

Żabka Anna

Hrybek Ruzanna

BW

Ludobójstwo Ormian

12.30-14.50

PANEL II  POŚWIĘCONY WSPÓŁCZESNYM PROBLEMOM  BEZPIECZEŃSTWA POLSKI I ŚWIATA (aula 08)

Prowadzący – dr Henryk Horbaczewski

1

Szydłowski Andrzej

Adm

Zmiany w Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych  po zamachach z 11 września 2001 r.

2

Antoniewicz Marcin

Adm

Misje stabilizacyjne jako metoda rozwiązywania konfliktów militarnych

3

Krzysztof Głąbicki

BW

Wojska Radiotechniczne w Polsce

4

Monika Mikołajczyk

Anetta Szpakiewicz

 

BW

Geneza i rozwój tzw. samozwańczego państwa islamskiego

5

Ewelina Jachimowicz

 

BW

Cyberterroryzm – problem Polski i współczesnego świata

6

Domeradzki Krzysztof

BW

Funkcjonowanie pododdziałów antyterrorystycznych Policji w Polsce

14.50-15.00

DYSKUSJA

15.00

OBIAD