20 lutego 2018

Rektorzy tarnopolskich uniwesrytetów w EUH-E

W dniu 20.02.2018 r. odbędzie się oficjalna wizyta Mera Tarnopola Serhija Nadal i Rektorów tarnopolskich uniwersytetów państwowych, prof. Mychajło Korda – Rektora Uniwersytetu Medycznego, prof. Bogdana Burda – Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego, prof. Petro Jasnyj – Rektora Uniwersytetu Technicznego, prof. Andrij  Krysowaty – Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego, a także Wołodymyra Kaszyckiego – Dyrektora Wydziału Współpracy Międzynarodowej i Turystyki.


W czasie wizyty nastąpi spotkanie z władzami naszej Uczelni oraz kadrą dydaktyczno-naukową. Dziekani i Prodziekani zaprezentują informację o funkcjonowaniu poszczególnych wydziałów EUH-E, po czym zaproszeni goście zwiedzą Uczelnię. W drugiej części spotkania Rektorzy z Ukrainy zaprezentują swoje Uczelnie. Wizytę zakończy podpisanie umów o współpracy z EUH-E w obecności Prezydenta Miasta Elbląga, Mera Tarnopola oraz Konsula Ukrainy. Wydarzeniu towarzyszyć będą także lokalne media.