25 marca 2018

Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego

Warszawski Instytut Bankowości wraz z Fundacją Krajowej Izby Rozliczeniowej na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium, realizuje ogólnopolski program edukacyjny Bankowcy dla Edukacji poświęcony rozwojowi gospodarki elektronicznej i cyberbezpieczeństwu w ramach, którego prowadzony jest projekt „Otwarte usługi bankowe”.


Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych i kształtowanie właściwych postaw oraz nawyków poszczególnych grup docelowych (dzieci, młodzieży, studentów, pracowników sektora bankowego oraz seniorów) wobec rozwoju gospodarki elektronicznej, elektronicznych usług finansowych oraz nowoczesnych i bezgotówkowych form płatności. Projekt został przygotowany tak aby odpowiadać na bieżące potrzeby i oczekiwania kolejnych pokoleń Polaków związane z dynamicznym rozwojem technologicznym oraz zapotrzebowaniem rynku na bardziej świadomych i wykwalifikowanych pracowników sektora finansowego.

 

W związku z powyższym w ramach projektu przygotowaliśmy opracowany przez zespół specjalistów raport pt. „Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora finansowego”, który przekazujemy w Państwa ręce. Raport, który Państwu prezentujemy, jest rezultatem gruntownego przeglądu literatury przedmiotu w temacie kompetencji cyfrowych pracowników sektora bankowego. Raport stanowi opis aktualnych trendów i analiz,  które wskazują, że sektor bankowy jest jednym z najbardziej podatnych na zmiany pod wpływem automatyzacji i digitalizacji. Oznacza to, że bez szybkiego i elastycznego dostosowania struktury organizacyjnej, w której kluczową rolę będą odgrywali pracownicy o zaawansowanych kompetencjach cyfrowych, rozumiejący potrzeby cyfrowego konsumenta, tradycyjne instytucje bankowe czeka poważny kryzys.

 

W pierwszej części raportu zarysowujemy przyczyny zmieniającego się charakteru pracy bankowca: zmiany technologiczne oraz otoczenia konkurencyjnego banków a także ewolucję oczekiwań i potrzeb ucyfrowionych klientów indywidualnych i korporacyjnych. Dalej przedstawiamy kierunki zmiany wewnętrznej struktury banku w odpowiedzi na te nowe wyzwania, kreślimy profil kluczowych kompetencji cyfrowego bankowca i uwydatniamy problem luki kompetencyjnej w sektorze bankowym. Raport kończą rekomendacje wskazujące kierunki wspierania cyfryzacji pracowników sektora finansowego.

 

Żywimy nadzieję, że lektura przekazanego Państwu raportu będzie czynnikiem do szerszej dyskusji i działań mających na celu dostosowywanie kompetencji cyfrowych pracowników sektora finansowego do przemian technologicznych i zdigitalizowanej rzeczywistości.

 

Zapraszamy do zapoznania się z RAPORTEM.