25 kwietnia 2018

Podpisana umowa o dofinansowanie budowy Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej!

Dziś (25.04.) została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim z siedzibą w Olsztynie reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w imieniu którego umowę podpisał Marszałek Gustaw Marek Brzezin i Wicemarszałek Miron Sycz a Elbląską Uczelnią Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu, w imieniu której umowę podpisał Henryk Fall Kanclerz EUH-E. Przedmiotem umowy jest realizacja projektu  „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


Będzie to nowy trzykondygnacyjny budynek stanowiący zespół pomieszczeń w pełni zabezpieczający możliwość kształcenia studentów według najnowszych standardów i technologii, z naciskiem przede wszystkim na kształcenia praktyczne z wykorzystaniem symulatorów medycznych, odzwierciedlających realne warunki, objawy i otoczenie zdarzeń medycznych w ramach oferowanych aktualnie przez uczelnię kierunków, tj. pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), ratownictwo medyczne (studia I stopnia) i fizjoterapia (jednolite studia magisterskie). Przypomnę, że jesteśmy jedyną uczelnią w Elblągu kształcącą na kierunkach medycznych, a także jako jedyni oferujemy jednolite studia magisterskie.

 

Główną ideą CDiSM będzie element kształcenia polegający na wspólnym treningu zespołów medycznych na wielu poziomach i specjalizacjach świadczenia opieki medycznej, począwszy od pomocy przedszpitalnej, symulatorów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, sali operacyjnej po salę porodową. Powstaną również pracownie kształcenia umiejętności, które umożliwią studentom doświadczenie wszystkich działań mających miejsce w świecie realnym, tj. od zachorowania lub wypadku, poprzez proces leczenia, aż do rehabilitacji pacjenta w warunkach przypominających realne, a także wykształcenie i doskonalenie umiejętności z zakresu nauk morfologicznych, podstaw medycyny czy nauk przedklinicznych. Tak więc nasi studenci otrzymają możliwość zdobywania wiedzy w praktyce i w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, które spotkają ich w późniejszej pracy.

 

Celem projektu jest między innymi lepsze dostosowanie warunków kształcenia wyższego do potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów medycznych, zaspokojenie popytu na kształcenie w zakresie kierunków pielęgniarstwo, fizjoterapia i ratownictwo medyczne, kształcenie praktyczne odpowiadające dzisiejszym standardom, zwiększenie poczucie bezpieczeństwa pacjentów, a także  zwiększenie poczucie pewności posiadanych umiejętności przez osoby rozpoczynające pracę w zawodzie.  

 

Tytuł projektu: Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej w Elblągu

poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Wartość ogółem: 18965607.77

Wydatki kwalifikowalne: 17531567.15

Wnioskowane dofinansowanie: 14374131.91

Procent dofinansowania: 81.99

Okres realizacji projektu: 5.2018-12.2019.