14 maja 2018

Wspólna konferencja naukowo-szkoleniowa ETYCZNY WYMIAR ZARZĄDZANIA W PIELĘGNIARSTWIE

W dniu 14.05.2018 r. odbyła się kolejną już wspólną konferencja naukowo-szkoleniowa pt. Etyczny wymiar zarządzania w pielęgniarstwieorganizowana przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Elblągu oraz Elbląską Uczelnię Humanistyczno-Ekonomiczną w Elblągu.


Celem konferencji było przybliżenie pielęgniarkom i położnym zagadnień dotyczących etyki zawodowej, poruszenie istotnych spraw dotyczących zarówno odpowiedzialności w wykonywaniu zawodu, jak i przepisów prawnych regulujących wykonywanie praktyki pielęgniarki, położnej oraz wzajemnych relacji między pielęgniarkami, położnymi. Konferencja został połączona z Międzynarodowym Dniem Pielęgniarki i Położnej.

 

Program konferencji

09.30-10.00 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00-10.15  ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

10.15-10.45 Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej

10.45-11.00 Wystąpienia zaproszonych gości

11.00-11.40 dr Grażyna ROGALA-PAWELCZYK
Etyka zarządzania, czy zarządzanie etyką w pracy kierowniczej
kadry pielęgniarskiej.

11.40-12.20 – PRZERWA KAWOWA

12.20-12.30 Wystąpienie sponsora
12.30-13.00 dr Agnieszka KOWALSKA
Samodzielne wykonywanie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych przez pielęgniarki
i położne – wybrane zagadnienia.

13.00-13.30 mgr Małgorzata MOCZULSKA
Skuteczna kadra zarządzająca w ochronie zdrowia
– etyka i psychologia.

13.30-13.45 Dyskusja

13.45 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI.