11 czerwca 2018

Kanclerz EUH-E z odznaczeniem za zasługi

W dniach 7-8.06.2018 r. w Kortowie UWM w Olsztynie odbył się II Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości. To największe wydarzenie nie tylko w regionie, ale także w północno-wschodniej Polsce. Podczas kongresu dyskutowano i wymieniano się doświadczeniami i poglądami na temat nowych technologiach i rozwiązaniach przyszłości  mających na celu rozwój gospodarczy Warmii i Mazur.


Gościem specjalnym II Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Przyszłości był niemiecki polityki i poseł do Bundestagu, Günter Verheugen, który w latach 1999–2010 był członek Komisji Europejskiej. Objął w niej stanowisko komisarza do spraw rozszerzenia i brał aktywny udział w negocjacjach zakończonych w roku 2004 akcesją do Unii Europejskiej dziesięciu nowych państw członkowskich, w tym Polski.

 

Prowadzącym kongres był między innymi Krzysztof Ibisz, znany prezenter telewizyjny.

 

Podczas wydarzenia odbył się także panel poświęcony wyróżnieniu osób, które mają znaczący wpływ na rozwój regionu. W tej kategorii Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymał Kanclerz Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu, Henryk Fall.  Odznaczenia wręczał Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. 

 

Gratulujemy!

 

Zdjęcia dzięki uprzejmości Dziennikowi Elbląskiemu.