Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
2 lipca 2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia i sprzętu oraz urządzeń do debriefingu

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ogłasza Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia i sprzętu oraz urządzeń do debriefingu w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.


Szczegóły tutaj.