29 września 2018

Zapraszamy na Inagurację roku akademickiego


 

J.M. Rektor EUH-E

 

prof. dr Zdzisław Dubiella

 

 zaprasza na uroczystą

 

Inaugurację roku akademickiego 2018/2019,

 

która odbędzie się

 

29 września 2018 r.

 

o godz. 1000 w auli 215

 

Program:

 • Hymn w wykonaniu chóru „Cantata”. 
 • Powitanie gości oraz przemówienie Rektora, prof. dr Zdzisława Dubielli.
 • Wystąpienia zaproszonych gości.
 • Odczytanie nadesłanych życzeń.
 • Nagrody dla najlepszych absolwentów.
 • Nagrody za działalność w samorządzie studenckim.
 • Immatrykulacja i ślubowanie studentów I roku.
 • Uroczyste otwarcie roku akademickiego 2018/2019.
 • „Gaudeamus igitur” w wykonaniu „Cantata”.
 • Wykład inauguracyjny dr. n. med. Grzegorza Mańko pt. „Medycyna holistyczna w leczeniu chorób cywilizacyjnych”.
 • „Gaude Mater Polonia”  w wykonaniu chóru „Cantata”.
 • Koncert chóru „Cantata”.
 • Zakończenie.