7 września 2018

Studiuj fizjoterapię w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej

Fizjoterapia realizowana w EUH-E stawia na profesjonalną wiedzę teoretyczną popartą zajęciami praktycznymi. Ćwiczenia dla studentów odbywają się w świetnie wyposażonych pracowniach. Wiele ćwiczeń praktycznych ma miejsce bezpośrednio w placówkach rehabilitacyjnych i przy łóżku pacjenta.


Elbląska Uczel­nia Hu­ma­nistycz­no-Eko­nomicz­na po­sia­da bo­gatą i atrak­cyjną ofertę ksz­tałcenia. Jednym z kierunków, który cieszy się duża popularnością i daje ciekawe perspektywy na zdobycie zawodu jest fizjoterapia.

 

Fizjoterapia realizowana w EUH-E stawia na profesjonalną wiedzę teoretyczną popartą bardzo silnie zajęciami praktycznymi. Zajęcia studentów odbywają się w świetnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach. Wiele ćwiczeń praktycznych ma miejsce bezpośrednio w placówkach rehabilitacyjnych i przy łóżku pacjenta.

 

Podczas studiów student fizjoterapii zapoznaje się z podstawami nauk medycznych (anatomia, fizjologia, patologia, itd.), nauk o kulturze fizycznej (kinezjologia, biomechanika), a następnie uzyskuje wiadomości i umiejętności z kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, które wykorzystuje podczas szczegółowych kursów z fizjoterapii klinicznej w chorobach narządu ruchu i schorzeniach wewnętrznych.

 

Absolwent fizjoterapii naszej uczelni uzyskuje stopień magistra. W celu umożliwienia uzyskania prawa do wykonywania zawodu o zasięgu ponad krajowym, program kształcenia został dostosowany do wytycznych Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy).

 

Perspektywy pracy po ukończeniu kierunku fizjoterapia są bardzo obiecujące. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w takich placówkach, jak: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, domy pomocy społecznej, zakłady opieki długoterminowej, gabinety masażu, ośrodki odnowy biologicznej, kluby sportowe, sanatoria, szkoły i przedszkola, centra fitness.

 

Po więcej informacji zajrzyj tu.