16 listopada 2018

Zapraszamy na sympozjum naukowe pt. Oferta pracy, czy handel ludźmi

Rektor Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu prof. dr Zdzisław Dubiella zaprasza na sympozjum naukowe pt. Oferta pracy czy handel ludźmi, które odbędzie się 16.11.2018 r. w auli 215 (I piętro) w siedzibie uczelni przy ul. Lotniczej 2 w Elblągu.


Organizatorami wydarzenia są:

Urząd Miasta w Elblągu

Placówka Straży Granicznej w Elblągu

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu, Wydział Administracji i Nauk Społecznych.

 

Celem sympozjum jest wskazanie zagrożeń pojawiających się na międzynarodowym rynku pracy, analiza zjawiska handlu ludźmi i wskazanie mechanizmów oraz  narzędzi chroniących pracowników przed tego typu zagrożeniami.

Sympozjum adresowane jest do młodzieży szkól średnich (maturzyści), studentów, osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą.

 

Rada Programowa sympozjum naukowego:

 

Przewodniczący Rady Programowej

Prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Członkowie Rady Programowej

prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

płk Paweł Dobrowolski, dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w latach 2015-2017

kmdr ppor. SG Zbigniew Lenart, Placówka Straży Granicznej w Elblągu

dr Piotr Kuligowski, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

dr Anna Skuzińska, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

dr Magdalena Pinkowicka,  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

dr Izabela Seredocha, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna.

 

 

Program sympozjum naukowego

 

PROGRAM SYMPOZJUM

Oferta pracy czy handel ludźmi?

10:00-10:10

Otwarcie sympozjum i przywitanie gości

10:10-10:45

Zidentyfikowane formy handlu ludźmi w województwie pomorskim

nadkom. Elżbieta Żelechowska-Litka , Wydział Kryminalny Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, zastępca przewodniczącego Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi,

 

10:45-11:20

Wzrost imigracji ekonomicznej w kontekście osób wykorzystywanych do pracy przymusowej. Zwalczanie handlu ludźmi. Doświadczenia MOSG

kpt. Robert Mroczek, przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

 

11:20-12:05

Problem pracy przymusowej

dr Łukasz Wieczorek, adiunkt w Ośrodku Badań Handlu Ludźmi, Uniwersytet Warszawski

 

12:05-12:30

Profil psychologiczny ofiar handlu ludźmi

Anna Skuzińska,  adiunkt, Wydział Administracji i nauk Społecznych,  Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

 

12:30-13:00

Przerwa kawowa

 

13:00-13:40

Ofiary handlu ludźmi w procesie identyfikacji, interwencji kryzysowej i reintegracji-doświadczenia Fundacji La Strada

Anna Sałata,  pracownik Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada

 

13:40-14:00

Usługi EURES – zasady bezpiecznych wyjazdów do pracy za granicę

Ewa Staniewicz,  doradca EURES w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Gdańsku

 

14:00-14:20

Świadomość zagrożeń związanych z handlem ludźmi wśród nowodworskiej młodzieży

dr Magdalena Pinkowicka,  Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

 

14:10-14:25

Dyskusja

14:25-14:30

Zakończenie konferencji