18 października 2018

Studenci autorami monografii

W dniu 13 października b.r. odbyło się uroczyste wręczenie monografii studentom, którzy uczestniczyli w I Konferencji Naukowej Studentów nt. Setna rocznica niepodległości Polski - problemy bezpieczeństwa Polski w XXI wieku. Konferencja odbyła się 16 marca 2018. W jej efekcie została wydana monografia pt. Bezpieczeństwo narodowe w epoce terroryzmu pod red. dr. Wojciecha J. Janika, opiekuna Koła Naukowego „Bezpieczeństwo”, które było współorganizatorem tej konferencji. Autorami monografii są studenci administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego. Monografie autorom wręczał dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak.


 

Lp.

Nazwisko i imię

Kierunke

Temat

1

Sarrach Maciej

Król Magdalena

BW

Ukryta islamizacja Europy

2

Tomasik Mariusz

Adm

Widmo islamizacji Polski i Europy w kontekście upadku wartości zachodnich

3

Piechowska Kinga

Klonowski Jarosław

BW

Samozwańcze Państwo Islamskie - nowe metody prowadzenia zamachów terrorystycznych

4

Paulina Skowrońska

Monika Kozłowska

BW

Rola i znaczenie kobiet w organizacjach terrorystycznych

5

Markowicz Alicja

Wojciechowska Magdalena

BW

Metody i motywy działań terrorystów

6

Żabka Anna

Hrybek Ruzanna

BW

Ludobójstwo Ormian

7

Szydłowski Andrzej

Adm

Zmiany w Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych  po zamachach z 11 września 2001 r.

8

Antoniewicz Marcin

Adm

Misje stabilizacyjne jako metoda rozwiązywania konfliktów militarnych

9

Krzysztof Głąbicki

BW

Wojska Radiotechniczne w Polsce

10

Monika Mikołajczyk

Anetta Szpakiewicz

 

BW

Geneza i rozwój tzw. samozwańczego państwa islamskiego

11

Ewelina Jachimowicz

 

BW

Cyberterroryzm – problem Polski i współczesnego świata

12

Domeradzki Krzysztof

BW

Funkcjonowanie pododdziałów antyterrorystycznych Policji w Polsce