29 października 2018

Kolejna wizyta studyjna naszych studentów

W dniu 26 października 2018 roku studenci I i II roku zarządzania  odbyli wizytę studyjną w firmie MEBLE WÓJCIK Sp. z o.o. w Elblągu. Zajęcia odbyły się w ramach ekonomiki produkcji i podstaw zarządzania (ćwiczenia). Organizatorem wizyty studyjnej była dr Elżbieta Majchrzak-Kłokocka, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych a współorganizatorem Koło Naukowe „Top Menedżer”. Firma Meble Wójcik to jeden z największych i najnowocześniejszych zakładów produkcyjnych w Elblągu, zatrudniający około 1500 osób i wykorzystujący w procesie produkcji najnowsze technologie. Jej produkty znane są nie tylko w Europie, ale także na rynkach azjatyckich.

 


Program spotkania:

  1. Firmia MEBLE WÓJCIK Sp. z o.o w Elblągu jako przykład współczesnej, nowoczesnej organizacji.
  2. Istota funkcjonowania przedsiębiorstwa  produkcyjnego branży meblarskiej.
  3. Sposoby zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem funkcji planowania i kontrolowania.
  4. Rola struktury organizacyjnej w firmie.
  5. Style kierowania dominujące w firmie.
  6. Wykorzystywanie technologii informacyjnych w nowoczesnej firmie.
  7. Reakcje firmy na zmiany w otoczeniu -  przykłady.
  8. Innowacje i wiedza wpływające na rozwój firmy.
  9. Znaczenie kultury organizacji w funkcjonowaniu firmy.
  10. Oddziaływanie firmy na rynki lokalne, regionalne, ogólnopolskie i zagraniczne.

Spotkanie prowadziła p. Agnieszka Rańcia, kierownik Działu HR w firmie MEBLE WÓJCIK Inż. Grzegorz Moskal zrelacjonował sposób planowania produkcji i kontrolę realizacji zamówień. Następnie studenci zostali podzieleni na cztery grupy i oprowadzeni po hali produkcyjnej. Pani Agnieszka Rańcia i Grzegorz Moskal zaprezentowali cykl produkcyjny i omówili zakres zadań na wybranych kluczowych stanowiskach, wskazując na mechanizmy koordynacji i  kanały przepływu informacji pomiędzy pracownikami produkcji.

 

Udział w wizycie studyjnej był jednym z elementów składowych zaliczenia przedmiotów: podstawy zarządzania (ćwiczenia) i ekonomiki produkcji.