30 października 2018

Podpisana umowa z wykonawcą na budowę Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Z wielką radością informujemy, że dziś, 30 października została podpisana umowa z wykonawcą na budowę Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej. Wykonawcą robót jest gdańska firma PRZEMBUD S.A.


Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane wraz z dostawą wyposażenia oraz urządzeń do debriefingu, obejmujące przebudowę i rozbudowę istniejącego skrzydła Uczelni na nowy trzykondygnacyjny budynek. Powstanie budynek w pełni zabezpieczający możliwość praktycznego kształcenia studentów według najnowszych standardów i technologii, z wykorzystaniem symulatorów medycznych, odzwierciedlających realne warunki, objawy i otoczenie zdarzeń medycznych. Studenci otrzymają możliwość zdobywania wiedzy w praktyce i w warunkach maksymalnie zbliżonych do tych, które spotkają ich w późniejszej pracy.

 

Celem projektu jest lepsze dostosowanie warunków kształcenia wyższego do potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów medycznych, atrakcyjniejsze kształcenie praktyczne odpowiadające dzisiejszym standardom, zwiększenie poczucie bezpieczeństwa pacjentów oraz  zwiększenie poczucia pewności posiadanych umiejętności przez osoby rozpoczynające w zawodach medycznych, a także zaspokojenie popytu na kształcenie w zakresie oferowanych przez uczelnię kierunków: pielęgniarstwo (studia I i II stopnia), ratownictwo medycznej (studia I stopnia) i fizjoterapia (jednolite studia magisterskie).  

 

Termin wykonania zamówienia to 30 września 2019 roku.

 

Budynek CDiSM powstanie w ramach realizowanego przez Uczelnię projektu „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej”. Łączny koszt zadania to ponad 20 mln. złotych, z czego 14,3 mln. stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Pozostałe blisko 6 mln. złotych stanowi wkład własny EUH-E.