15 marca 2019

Zapraszamy na konferencję dotyczącą problemów wieku podeszłego

Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna we współpracy z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Kołem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Elblągu oraz Kołem Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego w Poznaniu ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej pt. Problemy wieku podeszłego w ujęciu interdyscyplinarnym.


Termin konferencji: 15.03.2019 roku w godzinach 10.00 – 15.00.

Miejsce konferencji: Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna.

Zgłoszenia udziału należy kierować do 31.01.2019 na adres e-mail: konferencja@euh-e.edu.pl korzystając z załączonej karty zgłoszenia.

 

Do udziału w konferencji zachęcamy zarówno naukowców, jak i praktyków mających kontakt z osobami w wieku podeszłym. Ogromnie cenny będzie także udział seniorów, którzy chcieliby wypowiedzieć się na tematy dla nich ważne.

 

Ramowy program konferencji obejmuje:

  1. Aspekty medyczne wieku podeszłego, w tym bezpieczeństwo seniora w domu i w placówkach leczniczych.
  2. Aspekty psychologiczne wieku podeszłego.
  3. Aspekty socjalne w funkcjonowaniu osób starszych.
  4. Varia.

Informujemy, że planowane jest wydanie specjalnego zeszytu kwartalnika naukowego EUH-E Acta Elbingensia. Zapraszamy do przesyłania streszczeń i artykułów na adres e-mail: konferencja@euh-e.edu.pl do 31.01.2019 roku.

 

Wymogi redakcyjne zamieszczono w załączniku.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Bieżące informacje o konferencji można uzyskać pod numerami telefonów:

OIPiP w Elblągu: 55 235 53 93.

EUH-E Dziekanat WNoZ: 55 239 38 11.

 

Załączniki:

1. Karta zgłoszenia - pobierz plik

2. Wymogi redakcyjne dla autorów - pobierz plik

3. Komunikat nr 2 - pobierz plik

4. Program konferencji - pobierz plik