30 listopada 2018

Pielęgniarstwo neonatologiczne - postępowanie kwalifikacyjne!

Dyrekcja Studium Kształcenia Podyplomowego przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu zaprasza Kandydatów na Specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego na postępowanie kwalifikacyjne, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2018 roku o godzinie 17:00 w siedzibie Studium Kształcenia Podyplomowego przy Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu przy ul. Lotniczej 2, aula nr 08L.

 


Jednocześnie prosimy o zabranie ze sobą dokumentów rekrutacyjnych, tj.:

-oryginalnie podpisany wniosek,

-kserokopia prawa wykonywania zawodu (oryginał prawa wykonywania zawodu celem potwierdzenia kopii za zgodność z oryginałem),

-aktualne zaświadczenie z zakładu pracy o stażu pracy (ważne 3 miesiące). Osoby pracujące w formie samozatrudnienia składają oświadczenie o stażu pracy,

-kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursów EKG, RKO i Wywiad i Badanie fizykalne, dyplomy ukończonych studiów i specjalizacji.

 

Wymagane kursy należy zrobić do czasu zakończenia specjalizacji.