7 grudnia 2018

POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE - SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA NEONATOLOGICZNEGO

NABÓR NA BEZPŁATNE SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE w dziedzinie  PIELĘGNIARSTWA NEONATOLOGICZNEGO dla pielęgniarek i położnych

Postępowanie kwalifikacyjne: 
egzamin testowy  w dniu 19.12.2018, godz. 17:00
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ul. Lotnicza 2, sala nr 07
Liczba miejsc dofinansowanych: 25

Planowane rozpoczęcie szkolenia: 29.12.2018 r.


Literatura do egzaminu kwalifikacyjnego:

  1. Szczapa J. (red.): Podstawy neonatologii. Wydawnictwo PZWL,Warszawa 2015
  2. Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015
  3. Pilewska-Kozak A.B.(red.): Opieka nad wcześniakiem. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
  4. Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
  5. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r 
  6. Kodeks Etyki Polskiej Pielęgniarki i Położnej


Łączna liczba godzin wynosi 840 godz. (teoria i staże)

WARUNEK ZAKWALIFIKOWANIA: spełnienie wymogów formalnych:
1) aktualne prawo wykonywania zawodu (kserokopia) 
2) zaświadczenie potwierdzające przepracowanie 2 lat pracy w okresie ostatnich 5 lat w zawodzie
3) dopuszczenie do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych „SMK”.

WARUNEK UKOŃCZENIA I ZALICZENIA SPECJALIZACJI:
posiadanie lub ukończenie do dnia zakończenia specjalizacji kursów specjalistycznych, tj:
1) Wywiad i badanie fizykalne
Wymóg posiadania kursu nie dotyczy osób posiadających:
a) tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r.
b) dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r.
c) zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!!