19 grudnia 2018

Nie stój - inwestuj

Pod takim hasłem odbyło się  2 grudnia 2018 spotkanie z dr inż. Ewą Mazurek-Krasodomska wykładowcą Szkoły Giełdowej Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych.

Wykład był realizowany  w ramach Nowoczesnego Zarządzania Biznesem. Uczestniczyli w nim  studenci pierwszego semestru zarządzania i administracji (makroekonomia) oraz trzeciego semestru zarządzania (ekonomika produkcji).


Pod takim hasłem odbyło się  2 grudnia 2018 spotkanie z dr inż. Ewą Mazurek-Krasodomska wykładowcą Szkoły Giełdowej Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych.

Wykład był realizowany  w ramach Nowoczesnego Zarządzania Biznesem. Uczestniczyli w nim  studenci pierwszego semestru zarządzania i administracji (makroekonomia) oraz trzeciego semestru zarządzania (ekonomika produkcji).

 

Zakres tematyczny wykładu dotyczył następujących zagadnień i pytań problemowych:

  • Kto może zostać inwestorem?
  • Czym różni się rynek finansowy od instrumentu finansowego?
  • Co oferuje polski rynek kapitałowy?
  • Jaka jest zależność pomiędzy podejmowanym ryzykiem a możliwym do osiągnięcia zyskiem?
  • Czym różni się analiza techniczna od analizy fundamentalnej?
  • Jakie są korzyści z wprowadzenia spółki na giełdę?
  • Jak giełda wpływa na gospodarkę?
  • Co nam pozwala osiągnąć sukces na giełdzie?

Wykład był przeprowadzony dzięki współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych w ramach modułu tematycznego „Oszczędzanie oraz inwestowanie długoterminowe”, którego celem jest zachęcenie uczestników do inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Celem Fundacji GPW jest rozwój i adaptacja oferty edukacyjnej o szeroko pojmowanym rynku kapitałowym, w tym zagadnienia dotyczące rynku towarowego i instrumentów dłużnych. Fundacja realizuje swoje cele statutowe m.in. poprzez organizację i realizację projektów szkoleniowo-edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, studentów oraz inwestorów i profesjonalistów rynku kapitałowego. Fundacja GPW jest jednym z Partnerów Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem.