19 grudnia 2018

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

18 listopada 2018 studenci pierwszego i piątego semestru  bezpieczeństwa wewnętrznego oraz studenci pierwszego  semestru administracji uczestniczyli w wykładzie nt. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.  Wykład poprowadził Marcin Wąsik-Wiszniewski, regionalny dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej. Spotkanie zostało zrealizowane dzięki  współpracy z Radą Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Krajową Izbą Rozliczeniową.


Wykład dotyczył  wybranych aspektów rozwoju gospodarki elektronicznej i cyberbezpieczeństwa. Sektor bankowy angażuje się w rozwój gospodarki elektronicznej poprzez płatności elektroniczne i mobilne, które mają coraz istotniejsze znaczenie dla zwiększenia efektywności gospodarki. Sektor ten jest szczególnie  narażony na cyberataki wobec swoich klientów. Stąd też rośnie potrzeba kształtowania właściwych postaw Polaków wobec rozwoju gospodarki elektronicznej oraz nowoczesnych form transakcji płatniczych. Wymaga to pozyskania wiedzy z dziedziny cyberbezpieczeństwa.

Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem. Studenci otrzymali materiały poświęcone analizowanym problemom.

Prelekcja została zorganizowana w ramach przedmiotu ochrona własności intelektualnej i danych osobowych.