2 grudnia 2018

Konferencja pt. Nie stój - inwestuj

Dnia 2 grudnia 2018 odbędzie się spotkanie z dr inż. Ewą Mazurek-Krasodomska wykładowcą Szkoły Giełdowej Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych.

Wykład będzie realizowany  w ramach Nowoczesnego Zarządzania Biznesem. Uczestniczyć w nim będą studenci pierwszego semestru zarządzania i administracji (makroekonomia) oraz trzeciego semestru zarządzania (ekonomika produkcji).