18 listopada 2018

Wykład na temat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

18 listopada 2018 odbędzie się wykład nt. bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, który jest przeznaczony dla studentów pierwszego i piątego semestru bezpieczeństwa wewnętrznego oraz dla studentów pierwszego  semestru administracji. Wykład poprowadzi Marcin Wąsik-Wiszniewski, regionalny dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej. Spotkanie zostanie zrealizowane dzięki  współpracy z Radą Bankowości Elektronicznej Związku Banków Polskich, Warszawskim Instytutem Bankowości oraz Krajową Izbą Rozliczeniową.

Prelekcja zostanie zorganizowana w ramach przedmiotu ochrona własności intelektualnej i danych osobowych.