9 stycznia 2019

Praca na stanowisku: pracownik ds. promocji uczelni

Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna prowadzi rekrutację na stanowisko: pracownik ds. promocji uczelni


 

 

 

 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna

prowadzi rekrutację na stanowisko:

pracownik ds. promocji uczelni

 

Główne zadania:

 1. Opracowywanie i wdrażanie strategii marketingowej Uczelni.
 2. Opracowanie i prowadzenie kampanii promocyjno–reklamowej.
 3. Kontakty z mediami  (baza, recenzje, wywiady, pozyskiwanie patronów medialnych -negocjacje, tworzenie umów, koordynowanie procesu realizacji umowy).
 4. Współpraca z różnymi podmiotami w zakresie działań promocyjnych
  i reklamowych.
 5. Organizacja i obsługa targów edukacyjnych.
 6. Bieżące prowadzenie uczelnianej strony internetowej.
 7. Przyjmowanie interesantów oraz udzielanie informacji nt. programów realizowanych przez uczelnię.
 8. Prowadzenie Biura Centrum Promocji Zawodowej EUH-E.
 9. Współpraca z Parlamentem Studentów EUH-E.
 10. Współpraca z uczelniami w kraju i za granicą.
 11. Wyszukiwanie i inicjowanie projektów wspierających umiędzynarodowienie EUH-E.
 12. Reprezentowanie uczelni w sprawach zleconych przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucji.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: marketing i zarządzanie lub pokrewne).
 2. Minimum 1 rok doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
 3. Prawo jazdy kat. B.
 4. Biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i piśmie.
 5. Biegła znajomość języka angielskiego (poziom C1).
 6. Umiejętność pracy w zespole.
 7. Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności interpersonalne, wysoka kultura osobista, łatwość podejmowania decyzji oraz bardzo dobra organizacja pracy.

Dodatkowe atuty:

 1. Umiejętność opracowywania prezentacji, raportów itp.
 2. Znajomość zasad realizacji programu Erasmus+.
 3. Doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym.

Wymagane dokumenty:

 1. CV.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 3. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie

Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (pokój 108) przy ul. Lotniczej 2, 82-300 Elbląg

w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie do 18 stycznia 2019 r.

lub drogą elektroniczną na adres: rektorat@euh-e.edu.pl

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (pokój 108) przy ul. Lotniczej 2, 82-300 Elbląg w terminie
od 25.01.2019 r. w godzinach 8.00 - 15.00.

 

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w ww. terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).