9 stycznia 2019

Praca na stanowisku: pracownik ds. organizacyjno - administracyjnych uczelni

Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna prowadzi rekrutację na stanowisko: pracownik  ds. organizacyjno - administracyjnych uczelni


 

 

 

 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno – Ekonomiczna

prowadzi rekrutację na stanowisko:

pracownik  ds. organizacyjno - administracyjnych uczelni

 

Główne zadania:

 1. Przyjmowanie interesantów oraz udzielanie informacji nt. programów realizowanych przez uczelnię.
 2. Organizacja przepływu dokumentów i informacji w jednostce, w tym obsługa korespondencji za pomocą tradycyjnych i elektronicznych form przekazu.
 3. Opracowywanie projektów zarządzeń Rektora EUH-E, uchwał Senatu EUH-E, regulaminów oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych we współpracy z właściwymi komórkami uczelni.
 4. Sporządzanie porozumień i pełnomocnictw.
 5. Rejestrowanie oraz przechowywanie zarządzeń Rektora EUH-E, uchwał Senatu EUH-E, regulaminów oraz innych wewnętrznych przepisów prawnych.
 6. Obsługa posiedzeń Senatu EUH-E oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji.
 7. Monitorowanie zmian prawnych dotyczących szkolnictwa wyższego.
 8. Prowadzenie dokumentacji wydawnictwa uczelnianego i przestrzeganie procedur
  w tym zakresie.
 9. Redagowanie i pisanie pism, artykułów, notatek oraz wystąpień.
 10. Bieżące prowadzenie uczelnianej strony internetowej.
 11. Zabezpieczenie miejsc hotelowych dla kadry dydaktycznej oraz organizacja pobytu gości krajowych i zagranicznych uczelni.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: administracja lub pokrewne).
 2. Min. rok doświadczenia w pracy administracyjnej.
 3. Biegła znajomość języka angielskiego.
 4. Umiejętność pracy w zespole.
 5. Komunikatywność i  łatwość nawiązywania kontaktów.
 6. Sprawna i efektywna organizacja pracy.

Dodatkowe atuty:

 1. Doświadczenie w realizacji projektów unijnych.

Wymagane dokumenty:

 1.  CV.
 2. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 3. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach.
 4. Kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.

 

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie

Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (pokój 108) przy ul. Lotniczej 2, 82-300 Elbląg

w godz. od 8.00 do 15.00 w terminie do 18 stycznia 2019 r.

lub drogą elektroniczną na adres: rektorat@euh-e.edu.pl

 

Uczelnia zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Sekretariacie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej (pokój 108) przy ul. Lotniczej 2, 82-300 Elbląg w terminie
od 25.01.2019 r. w godzinach 8.00 - 15.00.

 

Dokumenty, które nie zostaną odebrane w ww. terminie ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).