9 stycznia 2019

STYPENDIA

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zmianą zasad rozliczania i wypłacania pomocy materialnej z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego począwszy od miesiąca stycznia 2019 terminy wypłat świadczeń z tytułu stypendiów będą uzależnione od daty wpływu środków z dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rachunek bankowy Uczelni