9 stycznia 2019

POWIADOMIENIE O DODATKOWYM NABORZE NA DOFINANSOWANE SPECJALIZACJE

UWAGA - DODATKOWY NABÓR na DOFINANSOWANE SPECJALIZACJE w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek

 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ogłasza, iż posiada 2 wolne miejsca dofinansowane na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek i położnych.

Postępowania uzupełniające odbędzie się w dniu 16.01.2019 roku o godz. 17:00 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu ul. Lotnicza 2, sala nr 08.

Postępowanie uzupełniające w dniu 16.01.2019, godz. 17:00Egzamin testowy 
Liczba miejsc dofinansowanych: 2

Rozpoczęcie szkolenia: 29.12.2018 r.


 

Literatura do egzaminu kwalifikacyjnego:

  1. Wołowicka L., Dyk D. (red.): Anestezjologia i intensywna opieka. Klinika i pielęgniarstwo. Podręcznik dla studiów medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2014
  2. Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2218)
  3. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r (Dz.U. z 2018 r. poz. 123)
  4. Kodeks Etyki Polskiej Pielęgniarki i Położnej

Łączna liczba godzin wynosi 840 godz. (teoria i staże)

 

WARUNEK ZAKWALIFIKOWANIA:

1)  aktualne prawo wykonywania zawodu (kserokopia) 

2) zaświadczenie potwierdzające przepracowanie 2 lat pracy w okresie ostatnich 5 lat w zawodzie
3) zweryfikowanie się za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych „SMK” (na podstawie powyższych następuje dopuszczenie do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego).

 

WARUNEK UKOŃCZENIA I ZALICZENIA SPECJALIZACJI:

(Uwaga - kursy można robić w trakcie specjalizacji)
posiadanie lub ukończenie do dnia zakończenia specjalizacji kursów specjalistycznych, tj:
1) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
2) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych (EKG)
3) Wywiad i badanie fizykalne

Ad 1 i 2) 
Wymóg posiadania kursów RKO i EKG nie dotyczy pielęgniarek/pielęgniarzy, którzy:
a) są pielęgniarkami systemu w rozumieniu art. 3 pkt. 6 ustawy z dn. 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
b) posiadają dyplom ratownika medycznego,
c) ukończyły kurs Advanced Life Support (ALS).

Ad 3)
Wymóg posiadania kursu Wywiad i badanie fizykalne nie dotyczy osób posiadających:
a) tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r.
b) dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r.
c) zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!