9 stycznia 2019

POWIADOMIENIE O DODATKOWYM NABORZE NA DOFINANSOWANE SPECJALIZACJE

UWAGA - DODATKOWY NABÓR na DOFINANSOWANE SPECJALIZACJE w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych

 

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna w Elblągu ogłasza, iż posiada 2 wolne miejsca dofinansowane na szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych.

Postępowania uzupełniające odbędzie się w dniu 16.01.2019 roku o godz. 17:00 w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu ul. Lotnicza 2, sala nr 07.

Postępowanie uzupełniające w dniu 16.01.2019, godz. 17:00Egzamin testowy 
Liczba miejsc dofinansowanych: 2

Rozpoczęcie szkolenia: 29.12.2018 r.


 

Literatura do egzaminu kwalifikacyjnego:

  1. Szczapa J. (red.): Podstawy neonatologii. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2015
  2. Standardy opieki medycznej nad noworodkiem w Polsce. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, Warszawa 2015
  3. Pilewska-Kozak A.B.(red.): Opieka nad wcześniakiem. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
  4. Bałanda A. (red.): Opieka nad noworodkiem. Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2009
  5. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011
  6. Kodeks Etyki Polskiej Pielęgniarki i Położnej


Łączna liczba godzin wynosi 840 godz. (teoria i staże)

 

WARUNEK ZAKWALIFIKOWANIA:
1) aktualne prawo wykonywania zawodu (kserokopia) 
2) zaświadczenie potwierdzające przepracowanie 2 lat pracy w okresie ostatnich 5 lat w zawodzie
3) zweryfikowanie się za pośrednictwem Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych „SMK” (na podstawie powyższych następuje dopuszczenie do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego).

 

WARUNEK UKOŃCZENIA I ZALICZENIA SPECJALIZACJI:

(Uwaga - kursy można robić w trakcie specjalizacji)
posiadanie lub ukończenie do dnia zakończenia specjalizacji kursów specjalistycznych, tj:
1) Wywiad i badanie fizykalne
Wymóg posiadania kursu nie dotyczy osób posiadających:
a) tytuł specjalisty uzyskany po 2001 r.
b) dyplom licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013 r.
c) zaświadczenie z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!!!!