Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
29 stycznia 2019

Dr Włodziemierz Gawrylczyk

Egzaminy i zaliczenia w semestrze zimowym 2018/2019 r.

(egzaminy ustne)


  1.  Prawo cywilne z umowami w administracji

a/ Termin podstawowy         -   7 lutego 2019 r., godz. 16.30

b/ Pierwsza poprawka           - 12 lutego 2019 r., godz. 16.30

c/  Druga poprawka               - 20 lutego 2019 r., godz. 16.30

 

  1. Publiczne prawo gospodarcze

a/ Termin podstawowy        –   7 lutego 2019 r., godz. 18.00

b/ Pierwsza poprawka                      -  12 lutego 2019 r., godz. 18.00

c/ Druga poprawka               -  20 lutego 2019 r., godz. 17.00

 

  1. Ochrona własności intelektualnej

a/ Egzamin podstawowy    -   7 lutego 2019 r., godz. 18.30

b/ Pierwsza poprawka        -  12 lutego 2019 r., godz. 18.30

c/ Druga poprawka               - 20 lutego  2019 r., godz. 17.30   

 

  1. Procedura karna

a/ Egzamin podstawowy    –  7 lutego 2019 r., godz. 18.30

b/ Pierwsza poprawka         -  12 lutego 2019 r., godz. 18.30  

c/ Druga poprawka              -  20 lutego 2019 r., godz. 17.30  

 

  1. Zamówienia publiczne

a/ Termin podstawowy        -  7 lutego 2019  r., godz. 18.30

b/  Pierwsza poprawka         - 12 lutego 2019 r., godz. 18.30

c/  Druga poprawka             -  20 lutego 2019 r., godz. 17.30