22 marca 2019

Warszaty - Praktyczne kreowanie kompetencji miękkich w pracy z drugim człowiekiem

Kompetencje miękkie to "umiejętności życiowe”, które rozumieć należy jako zdolność do adaptacji i pozytywnych zachowań, które umożliwiają jednostce skuteczne radzenie sobie z wymaganiami i wyzwaniami życia codziennego. Stanowią one główny wyznacznik stanowiący o efektywności współczesnego pedagoga.


Dlatego też warsztat opiera się na wykorzystaniu metod aktywizujących, w tym pracy w grupach, map myśli, burzy mózgów oraz cyklu Kolba. Uczestnicy dochodzą do wiedzy oraz nabywają umiejętności poprzez uczestnictwo w przygotowanych przez trenerkę ćwiczeniach. Warsztaty są przestrzenią wzajemnej akceptacji, wymiany doświadczeń i efektywnego uczenia się.

  • Grupa warsztatowa max 20 osób
  • Czas trwania warsztatów 1 dzień (około 8 godzin)
  • Koszt warsztatów 50 zł (koszty mogą ulec zmianie w zależności od liczby chętnych)

UWAGA:  termin składania zgłoszeń przedłużony został do 21 kwietnia 2019 roku. 


 

Więcej informacji - pobierz

Karta zgłoszeniowa - pobierz

 

*W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób chcących wziąć udział  w warsztatach przewidziana jest możliwość ich powtórzenia.