22 marca 2019

Warsztaty - Porozumienie bez Przemocy według Marshalla Rosenberga

Warsztaty stwarzają możliwość poznania założeń teoretycznych Porozumienia Bez Przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego aspektu zajęć.


Uczestnicy i uczestniczki poprzez aktywny udział w zaproponowanych ćwiczeniach nabywają kompetencję posługiwania się „językiem serca”, empatii ale również autentyczności i prawdy, pozostając w zgodzie ze sobą. Dzięki temu mogą skuteczniej i efektywniej inicjować dialog z innymi osobami oparty na wzajemnym szacunku i empatii, uczą się oswajać sytuacje stresowe oraz reagować z empatią w sytuacjach konfliktu.

  • Grupa warsztatowa 15 - 20 osób
  • Czas trwania warsztatów 2 dni
  • Koszt  100zł/ osoba

UWAGA:  termin składania zgłoszeń przedłużony został do 21 kwietnia 2019 roku. 

 

Więcej informacji - pobierz

Karta zgłoszeniowa - pobierz

 

*W przypadku zgłoszenia się większej liczby osób chcących wziąć udział  w warsztatach przewidziana jest możliwość ich powtórzenia.