Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
5 kwietnia 2019

DYPLOMATORIUM

W dniu 26 kwietnia 2019 roku w EUH-E odbędzie się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom pielęgniarstwa I stopnia.


 

Podczas uroczystości nastąpią także ważne ceremonie zawodowe: „czepkowanie”, złożenie przyrzeczenia pielęgniarskiego oraz odśpiewany zostanie Hymn Pielęgniarek Polskich.

Absolwenci, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w toku studiów otrzymają nagrody z rąk JM Rektora oraz od Zarządu Koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

Hymn oraz następującą po nim część artystyczną wykona chór EUH-E Cantata.