10 kwietnia 2019

DOCENIAJ-NIE OCENIAJ

DOCENIAJ -NIE OCENIAJ - pod takim tytułem powstaną murale na budynkach Orlika w Kamionku Wielkim, zlokalizowanym przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym. 


Niecodzienna ‘street art”, w wykonaniu naszych studentów z Koła Naukowego EUH-E oraz wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim, została zainspirowana twórczością graffiti brytyjskiego artysty Roberta Bunksy, którego przekaz dzieł jest pacyfistyczny i antywojenny.
 

Celami akcji murale, prowadzonej pod przewodnictwem mgr Magdaleny Kuligowskiej -  opiekuna "Koła Naukowego Młodych Pedagogów" kierunku pedagogika z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych są m.in.:

1. Przeciwdziałanie agresji, mowie nienawiści, przemocy rówieśniczej

2. Wdrażanie do poszanowania cudzej własności

3. Wychowanie moralne i rozwijanie potrzeb estetycznych

4. Ukierunkowanie talentów i uzdolnień w stronę wartości

5. Uczenie postaw prospołecznych

6. Przeciwdziałanie predestynacji

 

Prace nad grafitti będą prowadzone w maju 2019 roku.

Efekty tej wyjątkowej sztuki ekspresji ulicznej, niosącej głębszy wizualny przekaz, zaprezentujemy już wkrótce!