Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
11 maja 2019

PSYCHOLOGIA - nowy kierunek studiów od października 2019

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna uruchamia nowy kierunek PSYCHOLOGIĘ – jako  jednolite pięcioletnie studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym - już od października 2019 roku.


Współczesny świat stawia coraz więcej wymagań człowiekowi na każdym etapie jego życia, wymagań ekonomicznych, społecznych, osobistych. Psychologia jako nauka podejmuje wyzwanie towarzyszenia człowiekowi we wszystkich  tych aspektach jego egzystencji: od narodzin aż po śmierć. Psychologia chce zrozumieć, wyjaśnić, przewidywać i kształtować takie warunki życia jednostek aby sprzyjały one jak najlepszemu psychospołecznemu przystosowaniu i możliwie jak najwyższej jakości życia ludzi. Wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny psychologii będzie można od października bieżącego roku zdobywać w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej.
 

Studia przygotują absolwentów do wykonywania zawodu psychologa. Uczelnia oferuje zajęcia prowadzone przez specjalistyczną kadrę psychologów-praktyków oraz wykładowców posiadających międzynarodowy dorobek naukowy. Studenci będą mieli możliwość zdobywania pogłębionej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych m.in. z zakresu takich modułów jak: psychologia kliniczna, psychologia uzależnień i zdrowia, psychologia edukacji i wychowania oraz psychologia organizacji i biznesu. W programie studiów położono szczególny nacisk na kształcenie umiejętności praktycznych przyszłych psychologów. Studenci nabędą między innymi umiejętności diagnozy psychologicznej i pomocy w różnych obszarach problemowych. Poznają złożone mechanizmy rozwoju dziecka. i funkcjonowania człowieka dorosłego m.in. w obszarach rodzinnych, zdrowotnych, zawodowych. Celem studiów jest nie tylko maksymalizacja kompetencji zawodowych przyszłych absolwentów ale także rozwój ich kompetencji osobistych. Absolwent pięcioletnich jednolitych studiów psychologii na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej będzie mógł pracować między innymi w instytucjach  służby zdrowia, biznesu oraz innych, w których niezbędna jest fachowa wiedza i pomoc psychologiczna.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do rekrutacji już od 3 czerwca  2019.

 

Centrum rekrutacji:

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna

Ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

 tel. 55 239 38 10 lub 055 239 39 55