Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
7 maja 2019

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.

Dotyczy: Postępowania Znak Sprawy ZP-17/2019/MJ

Dotyczy: Postępowania Znak Sprawy ZP-19/2019/MJ


Zapytania ofertowe na dostawę wyposażenia medycznego i komputerowego na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020.

 

Załączniki:

 

Protokół z otwarcia ofert ZP 17 2019 MJ - pobierz plik

Protokół z otwarcia ofert ZP 19 2019 MJ - pobierz plik