Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
8 maja 2019

Wybór wykonawców zapytań ofertowych

Wybór oferty dot. ZP 17 2019 MJ cz. I

Wybór oferty dot. ZP 17 2019 MJ cz. III

Wybór oferty dot. ZP 17 2019 MJ cz. IX

 

Unieważnienie Postępowania ZP 17 w części V; VI; VIII


Dotyczy: postępowania znak sprawy ZP-17/2019/MJ

 

Na podstawie punktu 24 Zapytania ofertowego z dnia 25.03.2019 r. na dostawę wyposażenia medycznego i komputerowego na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej (Część 1) w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Zamawiający wybrał poszczególnych części Wykonawców

 

Wybór wykonawców jako załączniki

Wybór oferty cz. I - pobierz plik

Wybór oferty cz. III - pobierz plik

Wybór oferty cz. IX - pobierz plik

 

Na podstawie punktu 23 ppkt a) Zapytania ofertowego z dnia 25.03.2019 r. na dostawę wyposażenia medycznego i komputerowego na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej (Część 1) w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020,

 

Zamawiający unieważnia postępowanie dla: 

  • Części V - Spirometr
  • Części VI - Komplet wyposażenia 24 - stanowiskowy ze stanowiskiem sterującym
  • Części VIII - Aparat KTG

Unieważnienie Postępowania w części V; VI; VIII - pobierz plik