Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
9 maja 2019

Wybór wykonawcy ZP-20/2019/MJ

Dotyczy: postępowania znak sprawy ZP-20/2019/MJ


Na podstawie punktu 24 Zapytania ofertowego z dnia 25.03.2019 r. na dostawę wyposażenia medycznego i komputerowego na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej (Część 4) w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Wybór wykonawcy - pobierz plik