Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
27 maja 2019

Wybór wykonawców zapytań ofertowych

Wybór oferty dot. ZP 17 2019 MJ cz. VII


Dotyczy: postępowania znak sprawy ZP-17/2019/MJ

 

Na podstawie punktu 24 Zapytania ofertowego z dnia 25.03.2019 r. na dostawę wyposażenia medycznego i komputerowego na potrzeby Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej (Część 1) w ramach projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na Zapytania ofertowe wpłynęła jedna oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

Wybór oferty cz. VII - pobierz plik