6 czerwca 2019

XIV Międzyuczelniana Konferencja Naukowa - inspiracje św. Jana Pawła II dla współczesności

Czy etyka zawodowa jest potrzebna?

Refleksje wokół kondycji etycznej i odpowiedzialności zawodowej