Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
5 czerwca 2019

Dzień Ekonomii Społecznej w EUH-E

8 czerwca w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych uruchomi stanowisko informacyjne na temat ekonomii społecznej. Studenci będą mogli porozmawiać z ekspertami  na temat tego typu działalności społeczno-gospodarczej.


Dostępne będą również materiały informacyjne. Dodatkowo studenci zarządzania, administracji i pedagogiki będą uczestniczyć w spotkaniach z praktykami i ekspertami ds. ekonomii społecznej. Wysłuchają prelekcji na temat roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym oraz zostaną omówione wybrane podmioty ekonomii społecznej w regionie. Prelegentami będą p. Anita Pawlak oraz p. Sylwia Warzechowska z ESWIP.

 

Wydarzenie jest efektem porozumienia zawartego w kwietniu 2019 roku między Rektorem EUH-E a Marszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego projektu  pn. Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach i porozumienia zawartego również w kwietniu tego roku z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Elblągu. Obydwa porozumienia dotyczą wspólnego realizowania działań związanych z popularyzowaniem wiedzy na temat ekonomii społecznej poprzez wymianę doświadczeń, wspólną organizację przedsięwzięć (konferencji, targów, spotkań). Przykładem tego typu inicjatyw była konferencja w dn. 4 kwietnia z cyklu Gospodarka i społeczeństwo w Europejskiej perspektywie poświęcona m.in. roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym. Współpraca dotyczy także realizacji praktyk zawodowych w podmiotach ekonomii społecznej.

 

- Potrzeba popularyzacji wiedzy na temat ekonomii społecznej zgłaszana na spotkaniach zespołu ds. współpracy nauki i ekonomii społecznej oraz organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego seminariach i konferencjach skłoniła nas do uwzględnienie w programach kształcenia zajęć dotyczących tej problematyki – informuje dr Izabela Seredocha, prodziekan Wydziału Administracji i nauk Społecznych EUH-E w Elblągu. – Ekonomia społeczna oparta jest na partycypacji i współpracy, jej rola w podnoszeniu jakości życia społeczności lokalnych rośnie. Podmioty ekonomii społecznej potrzebują kompetentnych kadr, w tym obszarze są duże braki a zapotrzebowanie na usługi społeczne świadczone przez takie podmioty wzrasta. Uwzględnienie w programach kształcenia takich treści pozwoli  w innych kategoriach postrzegać ten obszar aktywności społeczno-gospodarczej.

Popularyzacji wiedzy na temat ekonomii społecznej służy też Dzień Ekonomii Społecznej w EUH-E.