Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
11 czerwca 2019

Dzień Ekonomii Społecznej w EUH-E

8 czerwca w Elbląskiej Uczelni Humanistyczno  -Ekonomicznej Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych uruchomiło stanowisko informacyjne na temat ekonomii społecznej. Studenci wysłuchali prelekcji na temat roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno - gospodarczym. Wykład poprowadziły Pani Anita Pawlak oraz Pani Sylwia Warzechowska z Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

 


- Potrzeba popularyzacji wiedzy na temat ekonomii społecznej zgłaszana na spotkaniach zespołu ds. współpracy nauki i ekonomii społecznej oraz organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego seminariach i konferencjach skłoniła nas do uwzględnienie w programach kształcenia zajęć dotyczących tej problematyki - informuje dr Izabela Seredocha, prodziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych EUH-E w Elblągu. - Ekonomia społeczna oparta jest na partycypacji i współpracy, jej rola w podnoszeniu jakości życia społeczności lokalnych rośnie. Podmioty ekonomii społecznej potrzebują kompetentnych kadr, w tym obszarze są duże braki a zapotrzebowanie na usługi społeczne świadczone przez takie podmioty wzrasta. Uwzględnienie w programach kształcenia takich treści pozwoli w innych kategoriach postrzegać ten obszar aktywności społeczno - gospodarczej.

 

Popularyzacji wiedzy na temat ekonomii społecznej służy też Dzień Ekonomii Społecznej w EUH-E.