Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
18 czerwca 2019

Konferencja szkoleniowa „Zapobieganie zakażeniom w gabinecie stomatologicznym, ginekologicznym, laryngologicznym, kosmetycznym, tatuażu itp.”

W dniu 17 czerwca 2019 w EUH-E odbyła się Konferencja szkoleniowa „Zapobieganie zakażeniom w gabinecie stomatologicznym, ginekologicznym, laryngologicznym, kosmetycznym, tatuażu itp.”

Inicjatorem i organizatorem Konferencji była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Elblągu.


Tematyka spotkania zgromadziła liczne audytorium. Konferencje otworzyła i prowadziła dr Marzena Sobczak z WNoZ Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – mgr inż. Marek Jarosz przedstawił w swoim wystąpieniu skalę zagrożenia zakażeniami takimi wirusami jak wirus WZW typu B i C oraz HIV. Przypomniał zebranym o drogach zakażenia i odpowiedzialności, jaką podejmują wszystkie osoby świadczące usługi wiążące się z konieczności naruszenia tkanek pacjenta.

O zasadach prawidłowej dezynfekcji rąk, powierzchni i narzędzi mówiła przedstawicielka firmy Medi-Sept, Pani mgr Ilona Surosz.

Żywą dyskusję i pytania wywołało wystąpienie dr Agnieszki Chojeckiej z Zakładu Bakteriologii i Zwalczania Skażeń Biologicznych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego  z Warszawy. Dr Chojecka omawiała wytyczne dotyczące dekontaminacji wyrobów medycznych wielorazowego użytku w obszarze medycznym i usługowym. Wytyczne ilustrowała praktycznym komentarzem.

Poniedziałkowa Konferencja w EUH-E przyniosła niewątpliwie wiele korzyści uczestnikom.