Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
19 czerwca 2019

Egzaminy i zaliczenia w semestrze letnim 2018/2019r. (egzaminy ustne) dr Włodzimierz Gawrylczyk


Dr Włodzimierz Gawrylczyk
 
Egzaminy i zaliczenia w semestrze letnim 2018/2019r.
(egzaminy ustne)
 
1. Publiczne prawo gospodarcze
 
a/ Termin podstawowy        –   5 lipca 2019 r., godz. 16.30 
b/ Pierwsza poprawka         -    3 września 2019 r., godz. 16.30 
c/ Druga poprawka           -  10 września 2019 r., godz. 16.30 
 
2. Prawo ubezpieczeń gospodarczych 
 
a/ Termin podstawowy         -   5 lipca 2019 r., godz. 18.00
b/ Pierwsza poprawka           -   3 września 2019 r., godz. 17.10
c/  Druga poprawka               - 10 września 2019 r., godz. 17.00
 
3. Ochrona własności intelektualnej
 
a/ Egzamin podstawowy    -   5 lipca 2019 r., godz. 18.10 
b/ Pierwsza poprawka        -   3 września 2019 r., godz. 17.10 
c/ Druga poprawka           - 10 września  2019 r., godz. 17.00