Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
9 czerwca 2019

XIV Międzyuczelniana Konferencja Naukowa, Inspiracje św. Jana Pawła II dla Współczesności

W dniu 06 czerwca 2019r. na terenie Elbląskiej Uczelni Humanistyczno - Ekonomicznej odbyła się już XIV Międzyuczelniana Konferencja Naukowa, Inspiracje św. Jana Pawła II dla Współczesności, której tematem było: Czy etyka zawodowa jest potrzebna? Refleksje wokół kondycji etycznej i odpowiedzialności zawodowej. Jak co roku organizatorami wydarzenia były trzy elbląskie uczelnie wyższe -  Elbląska Uczelnia Humanistyczno -Ekonomiczna, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu oraz Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu. 


Głównym celem, który co roku przyświeca temu wydarzeniu jest stworzenie płaszczyzny dla naukowego dyskursu nad wyzwaniami współczesnego świata w świetle papieskiego nauczania. Tegoroczna Konferencja miała znaczenie wyjątkowe, ponieważ to właśnie 6 czerwca 2019 r. przypada rocznica 20-lecia pielgrzymki Papieża Jana II do Elbląga. Opisywane wydarzenie wpisało się w szereg uroczystości miasta Elbląg upamiętniających to wspaniałe wydarzenie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Wojewoda Warmińsko-Mazurski reprezentowany przez Wicewojewodę Sławomira Sadowskiego, Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego reprezentowany przez Joannę Małkowską, Starosta Elbląski Maciej Romanowski, Prezydent Elbląga reprezentowany przez Wiceprezydenta Edwarda Pietrulewicza oraz Biskup Elbląski Ekscelencja ks. dr Jacek Jezierski. Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas znamienici Goście reprezentujący uczelnie wyższe oraz Instytucje Państwowe miasta Elbląg. 
 
Tematyka konferencji odnosiła się do bardzo ważnego zagadnienia, jakim jest etyka zawodowa, jej kondycji ale również związanej z nią odpowiedzialności zawodowej. Jest to temat bardzo istotny i jak podkreślił Ekscelencja Biskup Elbląski ks. dr Jacek Jezierski tematyka Ojciec Święty Jan Paweł II w swoich naukach wiele razy poruszał temat pracy w kontekście powinności, ale także odpowiedzialności i wartości. Wśród głównych tematów poruszanych w trakcie konferencji pojawiły się między innymi rozważania odnoszące się do antropologii adekwatnej Jana Pawła II oraz antropologii ponowożytnej, w które wprowadził słuchaczy o. dr Michał Chaberek. Prof. dr hab. Mirosław Patalon (PWSZ w Elblągu) wskazywał, że zawód powinien stanowić powołanie, a praca sama w sobie stanowi nieodłączny element naszego życia. Do kwestii związanych z odpowiedzialnością zawodową w kontekście relacji osobowych odniósł się natomiast prof. dr hab. Krzysztof Kalka (EUH-E). Dziekan Wydziału Administracji i Nauk Społecznych EUH-E prof. zw. dr hab. Andrzej Sylwestrzak zaprezentował w trakcie swojego wystąpienia moralność Doktryny Akwinaty. Ks. prof. dr hab.  Marian Stepulak (PWSZ w Płocku) wskazał w swoim przemówieniu istotność tajemnicy zawodowej psychologa, będącej podstawą wykonywanej profesji. Ostatnim z poruszanych tematów, jednakże bardzo istotnym była etyka w zawodzie pielęgniarki i położnej. Pani dr Anna Tałaj (EUH-E) odnosiła to zagadnienie do wymiaru teorii i praktyki. 
 
Poruszane kwestie stanowiły nie tylko ogromne źródło wiedzy ale również zachęciły uczestników konferencji do dyskusji, dając w ten sposób możliwość skonfrontowania własnych spostrzeżeń i wymianę poglądów w poruszanych kwestiach.