Facebook

przejdź do Facebook


zamknij
2 lipca 2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablicy pamiątkowej oraz naklejek promujących projekt

Zapytanie ofertowe (rozeznanie rynku) na zakup tablicy pamiątkowej oraz  naklejek informacyjnych na potrzeby budowanego Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w ramach realizowanego projektu nr RPWM.09.03.02-28-0001/17 „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu poprzez utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 


Załączniki do ogłoszenia:

Zapytanie ofertowe - pobierz plik

 

Załącznik nr 1-6 - pobierz plik